Teileverwendungsliste

Tips och underhåll av våra XJR:s - Tips and maintenance of our XJR:s
Post Reply
User avatar
Gamen
Site Admin
Posts: 493
Joined: 11 Jun 2006, 16:15
Location: Lund

Teileverwendungsliste

Post by Gamen »

Alexander Dick, en tysk XJR ägare, har skapat en lista som visar hur olika delar passar till olika modeller.
Under årens lopp har XJR:en förändrats, därför är alla delar inte kompatibla mellan årsmodellerna. Alexanders lista utgör en hjälp att se vad som passar eller inte.
Du hittar en länk till denna lista på vår hemsida under rubriken "Länkar".
Post Reply