Batterikunskap

Tips och underhåll av våra XJR:s - Tips and maintenance of our XJR:s
Post Reply
User avatar
Gamen
Site Admin
Posts: 494
Joined: 11 Jun 2006, 16:15
Location: Lund

Batterikunskap

Post by Gamen »

Tankar kring batteriet i XJR

Våren 2011 bytte jag batteri som en serviceåtgärd. Batteriet var då 7-8 år gammalt och hade aldrig underhållsladdats. Vid bytet monterade jag ett originalbatteri, det vill säga ett batteri av samma fabrikat och modell som Yamaha använder i XJR.
I augusti upplevde jag problem att starta och under hösten konstaterade jag att det batteri som jag köpte i våras inte längre var funktionsdugligt. Hur kunde detta inträffa så hastigt?
Internet är ett fantastiskt forum och där har jag kunnat berika mitt vetande vad avser kunskaper om batterier. Jag återger nedan en liten gnutta av allt som finns att veta om batterier:


Några exempel på vanliga batteriutförande till motorcyklar:

FV
Fritt ventilerade blybatterier med elektrolyt i flytande form. De känns igen på att man då och då behöver ta av några lock för att fylla på destillerat vatten
AGM
Slutna batterier med elektrolyt som är bunden i en mikroporös separator (absorbed glassfibre matt)
GEL
Slutna batterier med elektrolyt som är bunden i gelform genom inblandning av kiselämnen.

------

XJR levereras med ett AGM batteri.
I en XJR:ägares val mellan att vid batteribyte välja AGM eller GEL kommer jag alltid att välja AGM. AGM batterier ger hög startkraft. GEL batterier ger mindre startkraft än AGM batterier.
Batteriets viktigaste egenskap i en XJR är väl att driva startmotorn? Min Yamaha SR500, som för övrigt har ett FV-batteri, startas enbart med kick och ett urladdat batteri ger inte mycket mera nackdelar än att motorn måste varvas för att blinkers och signalhorn ska fungera.


Några tankar om varför batterier krånglar:

Denna fråga har studerats och en studie har presenterats på BCI (Batteries Council International) 1995. Studien visar bland annat på att:
Drygt 10 % batterier byts ut trots att de är felfria. Ägaren misstolkar något fel och byter felaktigt det felfria batteriet eller byter (som jag själv gjorde) därför att batteriet är gammalt och kan förväntas gå sönder eller konstateras utslitet.
Knappt 15 % batterier byts ut för att de är utslitna och att medeltid för att detta fel inträffar är cirka 4 år.
Omkring 70 % batterier byts ut som följd av inre fel som avbrott, kortslutning eller fel på plattor.


Ett par tankar om hur jag kan ha missat att underhålla mitt så kortlivade batteri:

1
En tanke så här i efterhand om varför det batteri som jag köpte i våras kom att ha så kort livslängd är, att jag kanske inte laddade batteriet tillräckligt innan jag monterade det i min XJR.
AGM batterierna lär levereras laddade till 70 % av sin kapacitet. Min MC-handlare instruerade mig att ladda batteriet minst 5 timmar före användning. Min ”intelligenta” batteriladdare indikerade att batteriet var fulladdat efter en knapp timme och då monterade jag batteriet och körde iväg.
Ett batteris livslängd kan påverkas av den första laddningen. Hur ”intelligent” är min batteriladdare? Var batteriet verkligen fulladdat när jag monterade det?
Jag har någonstans sett en uppgift om att så kallade ”intelligenta” batteriladdare av enkel konstruktion alltför snabbt indikerar att batteriet är fulladdat. Ett nytt batteri bör därför stå på underhållsladdning ett par dygn innan det tas i bruk.
(Inom parentes vill jag här nämna att våra XJR batterier bara får laddas med ”intelligenta” batteriladdare. Endast FV batterier får laddas med de gamla batteriladdare som vi ibland har stående i våra garage. Laddning av batterier innebär ofta vissa risker.)

2
Djupa urladdningar förkortar ett batteris livslängd.
Jag installerade ett stöldlarm på min XJR utan att räkna på larmets strömförbrukning. Hojen kom sedan att stå parkerad 1-2 månader. Ett par veckor in i denna period sände stöldlarmet mig ett SMS om låg batterispänning. Jag kopplade ur larmet, men ägnade ingen särskild tanke på att ladda batteriet.


Ett par tankar om hur man kan bilda sig en uppfattning om sitt batteris kondition:

1
Testa batteriet med ett särskilt testinstrument för batterier. Jula säljer ett sådant för 299 kr.
Detta instrument kopplas in på batteriet med krokodilklämmor och kan ge olika slags information som anger batteriets och/eller generatorns hälsotillstånd. Ett av flera användningssätt är att låta instrumentet belasta batteriet på ett sätt som motsvarar att en startmotor drar runt motorn.

2
Testa batteriet med en vanlig multimeter.

2a
Batteriets vilospänning kan vara

Fulladdat = cirka 12,7 V
Halvladdat = cirka 12,2 V
Urladdat = cirka 11,7 V

Om spänningen sjunker under 12,4 V bör batteriet laddas.
Viloläge innebär att batteriet har stått utan pålagd laddning och utan kraftigt effektuttag åtminstone något dygn.
Uppgifterna ovan gäller inte för GEL batterier.

2b
Spänningen över batteriet ska vara högre än 13 V och upp till 14½ V när motorn är igång och generatorn laddar. Cirka 14 V anges som ett rimligt värde. Min XJR laddar fullt från 1500 varv, men jag minns just nu inte den exakta spänningen.

2c
Batterispänningen när startmotorn drar runt sjunker rejält. Om batterispänningen sjunker alltför lågt, så kan batteriet vara i dålig kondition.
Detta hinner man nätt och jämnt att se när man trycker på startknappen på en lättstartad XJR. Ett bra tillfälle kan inträffa vid första startförsök efter vinteruppehåll. Då brukar åtminstone jag få göra ett andra eller tredje knapptryck innan motorn mullrar igång. Situationen kan kanske skapas genom att ha tom bensintank, dra ur en tändkabel eller eventuellt att köpa det ovan nämnda testinstrumentet från Jula.

-----

I detta inlägg har jag antecknat lite om hur jag (såsom den i tekniska frågor synnerligen obevandrade person som jag är) har försökt att skapa mig en insikt i hur fordonsbatterier fungerar. Det blev väldigt lärorikt, men jag känner mig inte kompetent att ställa samman en anvisning. Därav att jag ovan bara har nämnt en del olika faktorer.

Jag hämtade kunskap från internet, där jag fann såväl många forumtrådar som ett antal skrifter om batterier. Om det förs fram intresse här på forumet om att ta del av de skrifter som jag läste så ska jag försöka att finna www-adresserna och länka till dem här på forumet.

Det är i så fall möjligt att jag också återger historian om när jag i augusti och till följd av mitt otillförlitliga batteri sånär orsakade en seriekrock på en tysk Autobahn.

Gamen
User avatar
Baeckis
Posts: 45
Joined: 10 May 2010, 21:19
Location: Karlstad
Contact:

Re: Batterikunskap

Post by Baeckis »

Bra inlägg. Jag undrar dock vad man kan/bör använda för batteri.

I Haynes-boken står det att 1300n ska ha ett GT12-B4. Söker jag på Ebay så får jag dock inga träffar på "GT12-B4 Yamaha".
Söker jag istället på "xjr 1300 batteri" så får jag en hel hög träffar.
I reservdelskatalogen från 2011 står det att man ska ha YT14B-BS

Kontentan är således följande

Vad är bästa/lämpligaste batteriet och var köper jag det?

Ha en fortsatt skön hojsäsong!
Gud bevare ateismen!
SP'01 Gul
User avatar
Gamen
Site Admin
Posts: 494
Joined: 11 Jun 2006, 16:15
Location: Lund

Re: Batterikunskap

Post by Gamen »

Jag väljer batteri ungefär så här:

1.
Batteriets L+B+H (längd, bredd, höjd) samt hur sitter plus respektive minus polerna.
2.
Hur länge vill jag använda batteriet. Jag ska behålla mina hojar och då väljer jag kvalitetsbatteri, skulle jag få för mig att byta hoj inom kort så blir det batteri från lågprismarknaden.
3.
Sedan är det dags att hitta billigaste inköpsställe för det batteri som jag har valt. Eftersom våra XJR batterier är slutna (batterisyra behöver inte fyllas på) så kan man enkelt handla på postorder från hela EG. I år har jag köpt ett Yuasa batteri till min lilla hoj på tyska Ebay.

Jag har vare sig GT12-B4 eller YT14B-BS i min XJR utan i stället ett GT14B-4. Det är tillverkat av GS som är ett bolag inom Yuasa koncernen. GS har åtminstone på någon årsmodell originalmonterats i XJR och det som duger åt Yamaha duger åt mig också.
http://www.xjr.se/Gamensbilder/GS%20batteri.jpg

Är det någon som kan förklara vad de olika batteribeteckningarna står för, så berätta gärna här på forumet!!

Gamen
User avatar
Baeckis
Posts: 45
Joined: 10 May 2010, 21:19
Location: Karlstad
Contact:

Re: Batterikunskap

Post by Baeckis »

Gamen wrote:Jag väljer batteri ungefär så här:
Jag har vare sig GT12-B4 eller YT14B-BS i min XJR utan i stället ett GT14B-4. Det är tillverkat av GS som är ett bolag inom Yuasa koncernen. GS har åtminstone på någon årsmodell originalmonterats i XJR och det som duger åt Yamaha duger åt mig också.
Gamen
Då borde ett sådant här batteri fungera gissar jag!?
http://viewitem.eim.ebay.se/YUASA-BATTE ... 42625/item

Getingen ville inte starta i morse och det är helt klart batteriet som vill gå i pension. Hade hoppats på att det skulle klara sig till vinterförvaringen men...
Gud bevare ateismen!
SP'01 Gul
Post Reply